Ons Koor

 

Christelijke Oratoriumvereniging Te Deum Laudamus bestaat sinds 2001.
We zijn begonnen met een groep enthousiaste muziekliefhebbers, die voor de uitdaging stonden om een goed klinkend koor te gaan vormen. Paul Heijboer had van het begin af de leiding. Tussen 2015 en juni 2021 is Pim Overduin onze dirigent geweest. Vanaf september 2021 is Aleida Post onze dirigent. 
In 2003 hadden we ons eerste concert, dat in het teken van passiemuziek stond. Hierna werden regelmatig concerten uitgevoerd.
Het doel is om klassieke muziek uit te voeren, waarbij wij ons beperken tot een verantwoord repertoire.
We hechten veel waarde aan de bijbelse boodschap. Muziek kan de kracht van de boodschap versterken.
De kooravonden zijn ontspannen en gezellig. Ontspanning door inspanning: vaak pittige muziek instuderen en repeteren. Met als hoogtepunt: Het concert. We repeteren in de regel om de 2 weken op woensdagavond.Adres:Mozeskerk, Noordstraat 4 Kapelle-Biezelinge.
 
 
Onze dirigent Aleida Post
 

De caleidoscoop, het instrument waarin haar voornaam verweven is, staat voor Aleida (1969) symbool voor de wijze waarop zij kijkt naar het veelkleurige koorleven. Caleidoscoop is afgeleid van het Oud-Grieks:
Kalos, “mooi”
Eidos, “vorm/beeld/gestalte”
Skopos, “kijken”

Zoiets als een “mooibeeldkijker”.

Het verweven van haar passie voor muziek en koorzang, de daarbij komende sociale aspecten van het dirigentschap geven haar veel levensvreugde.

De bonte aaneenschakeling van achtereenvolgens kinderkoor, accordeonles, pianoles, zangles, oratoriumvereniging, koristenopleiding, Meerjarige Dirigentenopleiding en Specialisatie-opleiding van de SNK, kerkmuziekles, Kurt-Thomascursus en de Internationale Bachdagen in Brugge (waar ze Ludo Claesen ontmoette) leidde in 2014 tot het waarmaken van haar droom van een conservatoriumstudie.

In juni 2020 legde Aleida Post-Suurmond haar Masterexamen, afstudeerrichting “Koordirectie”, cum laude af. Ze studeerde aan het conservatorium in Maastricht bij Ludo Claesen, haar grote voorbeeld en inspirator.

Een combinatie van theorielessen via de Schumann-Akademie en de hoofdvaklessen die ze aan het Maastrichtse conservatorium volgde, zorgden ervoor dat ze in de praktijk haar Zeeuwse koren kon blijven dirigeren.

In november 2018 begon Aleida, na het behalen van haar Bachelordiploma met het dirigeren van De Christelijke oratoriumvereniging in Goes. Naast de COV laat ze het Bachkoor BWV, waarvan ze mede-oprichtster is, het kamerkoor Cantus Choralis en de cantorij van de Koorkerk zingen dat het een lieve lust is. Met vreugde hoopt ze in september 2021, na de lange periode van het stilzwijgende koorleven wegens corona, de draad met haar koren weer op te pakken. Ook het koor van De Christelijke Oratoriumvereniging Te Deum Laudamus zal zij vanaf dan leiden.

Vanuit de gedachte het Zeeuwse korenlandschap te behouden is het voor Aleida een groot goed om anderen enthousiast te maken voor het directievak. Ze is als staflid werkzaam in de week voor liturgie en kerkmuziek van de PKN (een zomercursus in Hoeven waar ze dirigenten opleidt en coacht).
In Zeeland een koordirectie-opleiding verzorgen is één van haar wensen, die ze in de toekomst wil verwezenlijken.