Nieuwsbrief naar aanleiding van de bestuursvergadering van 8 april 2019

Met het voltallige bestuur (nu bestaande uit 7 personen met een kersversje  ertussen;-) zijn er weer heel wat zaken tijdens de bestuursvergadering de revue gepasseerd! Te midden van heel wat paperassen, laptops en taart (!) werd heel ordelijk de agenda afgewerkt! Daarvan verslag!

Tijdens de mededelingen komen praktische puntjes ter sprake zoals: op 15 mei repeteren we een keer in Kattendijke en op 22 mei als Pim afwezig is hoopt Aleida Post hem een keertje te vervangen we repeteren dan gewoon in de Mozeskerk.  Verder hebben we de concertopties voor de korte en langere termijn besproken. Voor de lange termijnplanning (5 jaar) is het nodig te weten welke concerten er gepland staan. Riet maakt hier een opzetje voor. We staan ook stil bij ons Jubileumjaar in 2021. Ideeën te over! Jammer dat de voorzitter ons maande om door te gaan;-)

Uit de vorige notulen werd het punt aangehaald van de dinsdagavond koorrepetitie in de week van bid- en dankdagen. Dit willen we voortaan zo blijven doen! Ook willen we kijken of het in de week van de kerst- of paasviering gewenst is om de repetitieavond ook op de dinsdag te zetten. Dit alleen als het gat tussen 2 koorrepetities te groot wordt èn voor het koor al direct inzichtelijk bij het uitkomen van de nieuwe halfjaarplanning.  

De evaluatie met het Watersnoodmuseum is achter de rug! Wij kijken terug op een fijne samenwerking met de mensen van het museum, maar andersom was het niet anders! Ze willen ons graag nog een keertje terug! Ze hebben zelf erg genoten van de muziek, maar ze vonden het ook mooi om te zien wat muziek in combinatie met de plek met mensen deed. Mensen waren geëmotioneerd, geraakt. We hebben geen concrete toezegging gedaan wel dat een herhaling van onze kant zeker bespreekbaar is. Maar we doen het niet direct volgend jaar. Er zitten best wat haken en ogen aan, onder meer wat betreft de financiën. Tja gelijk volgend puntje financiën! Uiteindelijk is de eindstand van het concert van 2 februari uitgekomen op 100 euro in de min… Dit is gezien de totale kosten een mooie eindstand! Voor volgende concerten weten we dat er bedrijven staan te ‘trappelen” om onze concerten te sponsoren! Riet bespreekt dit verder met Dien.

Het concert van 4 mei is uitgebreid besproken….  Alles is opgenomen in het draaiboek wat Riet heeft opgesteld. Dit zal een week voor het concert worden verspreid. Beeldmateriaal is weer verwerkt in een PowerPoint presentatie. Als het goed is zullen er 2 schermen in de kerk staan opgesteld. We hebben verschillende mensen benaderd en wachten nog even reacties af van mensen die het muziekstuk kennen en handig zijn met het bedienen van de knoppen. Tijdens het gemeentelijke deel staan de stoelen gericht naar de kansel, terwijl bij ons concert de stoelen gericht moeten worden naar het podium! Daarvoor (energieke) dames en heren gezocht! De verspreiding van advertenties/poster is in volle gang! Michael heeft een heel mooie poster ontworpen waar we erg blij mee zijn!! Via krantjes, mail en facebook verspreiden we deze poster om het onder de brede aandacht te brengen. We beperken ons flyergebied tot de gemeente Kapelle (Schore en Wemeldinge). Heren we vonden de zwarte stropdassen jullie erg goed staan dus ook tijdens dit concert graag weer allemaal een zwarte stropdas. We hebben als bestuur de voor- en tegenargumenten benoemd wat betreft applaudisseren, hierbij namen we zaken als de sfeer van de muziek en hoe een eventueel applaus voor nabestaanden kan zijn. Een meerderheid stemde voor GEEN applaus. We laten het nu aan de concertbezoeker zelf over om eventueel te gaan staan als blijk van waardering. Allette heeft weer programmaboekjes gemaakt, een korte versie die op 1 A4 past (alleen voor bezoekers). Deze keer zullen we geen foto’s maken tijdens het concert. Er zijn tijdens het concert een beperkt aantal gereserveerde plaatsen.  Jaja er valt veel te regelen voor een concert! Maar het is ook geweldig leuk om het met elkaar tot een goed einde te volbrengen!

Met plezier op schrift gezet (op dd 15-04-2019) & met een vriendelijke groet, Mieke van Vaardegem