ieuwsbrief n.a.v de bestuursvergadering van 30 oktober 2019

Nieuwsbrief n.a.v de bestuursvergadering van 30 oktober 2019

Op woensdag geen koor betekent voor het bestuur in dit geval een bestuursvergadering. Een volle agenda waarvan we jullie  verslag doen.

De website vergt steeds onze aandacht. Er worden wat vernieuwde teksten aangeleverd. Ook lukt het nu de meeste leden om in te loggen. Helaas,  een enkeling heeft er nog problemen mee.

De concerten waarbij we het Requiem van J. Brahms gezongen hebben zijn afgesloten met een negatief saldo van € 525,- Dit is vooral te wijten aan het feit dat we in Kapelle geen entree mochten vragen en de gemeente niet het volledige bedrag vergoedde.

De Rabobankactie heeft ook zo’n € 100,- minder opgebracht dan de voorgaande jaren. Dit kan te wijten zijn aan het grote aantal verenigingen en clubs wat meedoet. De volgende keer zullen we deze actie nog meer promoten.

Evensong: Als koor zijn we op de goede weg om de Evensong tot een goed einde te brengen. De kaartverkoop loopt. We vragen de koorleden dringend om promotie te maken want we kunnen 330 kaarten verkopen. Gezien de toegangsprijs zou dat moeten lukken. We zijn dan ook uit de kosten. 

We willen ook een nieuwe groepsfoto maken, kom dus gelijk in koorkleding zodat we na de generale gelijk de groepsfoto kunnen maken.

Op facebook en Instagram wordt een actie gehouden. Er worden op beide 2 kaarten weggegeven.

Na het concert is er gelegenheid om nog iets te drinken met de bezoekers. Muntjes kunne hiervoor gekocht worden in de kerk voor € 1,- stuk.

Volgend jaar op 10 oktober D.V houden we een concert in de Geertsekerk in Kloetinge met als thema; Kerklied door de eeuwen heen. Dit is dus niet uitsluitend psalmen zoals eerst is gezegd. Het repertoire is zo goed als rond en Gerda zorgt voor de muziek op de gebruikelijke wijze.

De open repetitie’s houden we op Dinsdag 26 november en Woensdag 4 december in de CGK in Biezelinge. Als je iemand meeneemt is het fijn dat het gemeld wordt. In de agenda op de website staat plaats en tijd vermeld. Let dus ook op de wijziging in plaats maar ook repeteren we een enkele keer op dinsdag ivm de dankdag en de kerstvieringen van scholen.

We zijn vanaf nu ook actief op Instagram. We kijken hoe dat loopt en besluiten de volgende vergadering of we daar mee doorgaan.

De Jaarvergadering is op 4 Maart 2020. Omdat dit ook in de CGK is zullen we die avond gewoon zingen en na de pauze het huishoudelijk gedeelte afhandelen. 

In 2021 is er een Jubileum. We bestaan dan 20 jaar. Het bestuur heeft het idee om dan het gehele Weihnachtsoratorium uit te voeren tussen Kerst en Oudjaar. We willen voor de organisatie hiervan een aparte commissie samenstellen die bestaat uit koorleden, bestuursleden en een lid van de sponsorcommissie. Heb je belangstelling om in die commissie mee te draaien dan horen we dat graag!