Nieuwsbrief nav de bestuursvergadering van 16 januari 2019

Nieuwsbrief nav de bestuursvergadering van 16 januari 2019

Op een koude zaterdagmorgen vroeg uit de veren om te gaan zingen! Maar gelukkig, iedereen was ruim op tijd aanwezig en na de mededelingen en de opening van Max met Psalm 93 gingen we aan de slag. De pianisten, Lennart en Eline, waren er vroeg en konden nog even warm spelen evenals Matthias, de paukenist. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een mooie morgen en ook zijn we wat meer in de sfeer gekomen waarin het concert plaats vindt. En we hebben een hoop geleerd. De pianisten gaven achteraf een compliment over ons koor. Er werd mooi gezongen!

Nog een goede raad: Als concertbezoekers ook het museum willen bekijken laat ze dat dan vooraf doen. Het museum sluit om 17 uur. Het opent om 10 uur en de tijd die je nodig hebt om alles te bekijken is 11/2 -2 uur

Hierbij nog mededelingen n.a.v. de Bestuursvergadering:

  • Gerda en Riet zijn weer met alle stemmen voor herkozen. We danken voor het vertrouwen en hopen de komende jaren ons weer in te zetten voor het welzijn van ons koor.
  • Nellie heeft aangegeven om met de zomervakantie haar bestuursfunctie neer te leggen. Zij is tweede secretaresse en doet vooral de PR. Mocht iemand interesse in een bestuursfunctie hebben dan willen we dat graag weten. De functie’s zijn onderling aan te passen.
  • Een voorstel van het bestuur om in de weken dat het bid-of dankdag is op dinsdag te repeteren. Het is anders lastig plannen ivm de voorjaarsvakantie. De repetitie op 6 maart vervalt en op Dinsdag 12 maart is er dan een repetitie in de Vredeskerk. De agenda op de website is aangepast.
  • Op de jaarvergadering komt er een stemming om de contributie te verhogen naar € 12,50 per maand. Ook zal het financieel overzicht dan besproken worden. Dit zal op de site geplaatst worden zodat iedereen dat tijdig in kan zien. Justine en Joke doen de kascontrole.
  • Voorstellen voor de Jaarvergadering kunnen tot 4 februari per mail worden ingediend bij het bestuur. Agenda komt via de mail.
  • Op 4 mei zingen we het Requiem weer in de NH Kerk te Kapelle in het kader van de dodenherdenking. Na 2 februari gaan we als bestuur daar verder plannen over maken.
  • Op 16 november 2019 houden we een Evensong in de NH kerk van Kapelle. Tijd wordt nog bepaald maar met de generale repetitie er bij zal de begintijd tussen 12 en 13 uur liggen.
  • Vanwege de wet AVG moet iedereen een nieuw aanmeldformulier invullen om daarmee toestemming te geven voor het gebruik van de persoonsgegevens en plaatsen van foto’s op facebook of website. Alette zal jullie een formulier geven op de Jaarvergadering. Tevens komt de Privacyverklaring op de website. Ook in alle officiële documenten zal daar naar verwezen worden.
  • Er kunnen momenteel nog sopranen geplaatst worden. De open repetitie is op 20 februari.
  • De bas-en tenorpartij kan ook nog versterking gebruiken. Weet je iemand die graag zingt? Neem ze mee op de open repetitie!

Namens het bestuur,

Riet Wisse